دانشجویان تربیت معلم پس از ۲۵ سال به دارالفنون آمدند.

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون جمعی از دانشجویان تربیت معلم ورودی سال ۱۳۶۸ در روز پنج شنبه ۱۹ شهریور پس از گذشت ۲۵ سال دوباره درمحل تحصیل سابق خود مدرسه دارالفنون گرد هم آمدند و خاطرات خوب گذشته و زمان تحصیل در مرکز تربیت معلم دارالفنون را زنده نمودند ، دانشجویان ۲۵ سال پیش دارالفنون که از شهرهای مختلف آمده بودند صبح پنج شنبه به بهشت زهرا رفتند و بر سر مزار مرحوم سید قوام موسوی همدوره ایی سابق خود رفته برای شادی و آمرزش روحش فاتحه خواندند و دعا کردند سپس  به مدرسه دارالفنون آمده وتا غروب آفتاب در کلاسها ، حیاط و قسمتهای مختلف مدرسه دارالفنون خاطرات  گذشته را مرور کردند.

نظر شما