بازدید آقای ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری و آقای ملکی شهردار منطقه ۱۲ تهران از مدرسه دارالفنون.

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون در تاریخ سه شنبه ۹۴/۷/۱۴ آقای سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهوری و آقای عابد ملکی شهردار منطقه ۱۲ تهران به اتفاق هیات همراه در حاشیه برنامه استقرار مراکز دانش بنیان و بازدید از اماکن و ابنیه قدیمی شهر تهران در منطقه ۱۲ شهرداری ، از میدان امام خمینی ره و طرح های در دست اجرا توسط شهرداری در این میدان بازدید کرده و پس از آن به مدرسه دارالفنون آمدند و از قسمتهای مختلف این مدرسه تاریخی فرهنگی از جمله سالن امیرکبیر که اولین سالن نمایش در ایران می باشد و مراحل پایانی مرمت و بازسازی آن در حال طی شدن است بازدید کردند و پس از بازدید از مجموعه در جلسه ائی تحت عنوان استقرارمراکز دانش بنیان که در سالن جلسات مدرسه دارالفنون تشکیل شده بود شرکت کردند در این جلسه که با حضور آقای ستاری ، ملکی ، دکتر محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و تعدادی از معاونین و کارشناسان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و شهرداری منطقه ۱۲ ورئیس و مسئولین مدرسه دارالفنون تشکیل شده بود ابتدا آقای ملکی در خصوص برنامه های در دست اجرای شهرداری منطقه ۱۲ سخنانی ارائه نمودند و پس از آن آقای ستاری سخنرانی کردند ودر ادامه سایر کارشناسان به ایراد مباحث خود پرداختند و در خاتمه آقای دکتر محمدیان به ارائه گزارشی در مورد مدرسه ماندگار دارالفنون و اقدامات انجام شده در این مدرسه از زمانی که به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تحویل شده تا امروز ، پرداختند.

نظر شما