بازگشایی مدرسه تاریخی دارالفنون و ساعات بازدید

با انجام اقدامات وسیع مرمتی در سطح مدرسه دارالفنون، امکان بازدید کلیه علاقه مندان و پژوهشگران از سطح مجموعه تاریخی دارالفنون فراهم گردید. کلیه علاقه مندان می توانند در روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ از مدرسه بازدید نمایند.

کلیدواژه: 

نظر شما