شورای معاونین آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در مدرسه دارالفنون

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون ، شورای معاونین آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در روز سه شنبه ۹۴/۱۱/۶ در سالن امیرکبیر مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون تشکیل شد.خانم زهرا پروازی مقدم رئیس آموزش و پرورش منطقه ۶ که به اتفاق معاونین خود به مدرسه دارالفنون آمده بودند طی سخنانی بیان داشتند :

از سال گذشته تا امسال و این تاریخ ، من خیلی تغییرات را در دارالفنون دیدم ، تا جائی که من فهمیده ام مسئولین این مجموعه ، دغدغه شبانه روزی داشتند و شاید هم از آن جهت که خداوند همیشه مقدرات ما را به نیکی تقدیر می کند ، مقدرات خدمت در دارالفنون را هم برای این عزیزان تقدیر کرده که آیندگان هم در مورد شما تحلیل داشته باشند. به هر حال کار ارزشمند شما ثبت خواهد شد.

پروازی مقدم ادامه داد: گذشته ها و هویت های تاریخی ما ، واقعا" یکی از سرمایه ها و ظرفیتهای ارزشمند ما هستند و این دغدغه ای که در مورد اهمیت تاریخ وجود دارد و بیان شد یک موضوع بسیار مهم در آموزش و پرورش می باشد ، و برای خیلی از فرهیختگان و اساتید بزرگی که در حوزه های مختلف ، علی الخصوص علوم پایه تحصیل کرده اند و رویکرد فرهنگی به موضوع دارند اهمیت دارد . وی ادامه داد : متأسفانه نظام آموزشی ما آن طور که باید به تاریخ نپرداخته است  و ما باید وافعا" تاریخ را احیاء کنیم و شاید گاهی اوقات فضاهایی مثل مدرسه دارالفنون این موضوع را ملموس تر بکند و در اینجا اعلام می کنم که من و همکارانم در منطقه ۶ آموزش و پرورش آمادگی داریم  در همکاری با مجموعه دارالفنون هر زمانی که  به کار و کمک در هر زمینه ایی که نیاز باشد دریغ نکنیم و در این رابطه برای خودمان سهمی قائل هستیم که با کمک در این زمینه این فرصت را برای آیندگان فراهم کنیم.

براساس این گزارش آقای ابوطالب حافظی مدیر دارالفنون قبل از خانم پروازی مقدم طی سخنان مبسوطی به تبیین تاریخچۀ مدرسه دارالفنون پرداخت و از زوایای مختلف به معرفی این بنای فاخر و قدیمی که یادگار ارزنده میرزا تقی خان امیرکبیر است پرداخت . پس از سخنان آقای حافظی ، فیلم مستند دارالفنون برای حضار پخش شد و در خاتمه این جلسه خانم پروازی مقدم و معاونین ایشان با اهداء لوح  از آقای حافظی تقدیر بعمل آوردند. و کنار حوض وسط حیاط دارالفنون عکس یادگاری گرفتند.

نظر شما