محل دفن امیرکبیر در رواق شرقی حرم امام حسین علیه السلام

به گزارش وبسایت مدرسۀ دارالفنون ،

در روز شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ کتابی با عنوان  « زیارتگاه های عراق » از چاپ خارج شد ، این کتاب که توسط محمد مهدی فقیه بحر العلوم و احمد خامه یار نألیف شده است به معرفی زیارتگاه های مشهور عراق پرداخته است .

در صفحۀ ۲۱۶ به بعد ذیل قسمتی با عنوان « دیگر شخصیتهای مدفون در حرم امام حسین ع » به صورت فهرست وار به تعدادی از مدفونین بدون بیان زندگی نامه مفصل و محل دقیق دفن آنها اشاره شده است . نام امیرکبیر و برادرش میرزا حسن خان  و برخی از رجال و شاهزادگان قاجار که در حرم امام حسین ع دفن گردیده اند در صفحه  آورده شده است .

برخی دیگر از مدفونین در رواق شرقی حرم امام حسین ع ، عبارتند از:

-  محمد جعفر موسوی شهرستانی ( ۱۲۰۱ – ۱۲۶۰  ه . ق) از علما .

-  ملا محمد علی بن ملامحمد برغانی  ( ۱۱۸۳ – ۱۲۶۰ ه . ق ) از علما .

-  سید ابراهیم فزوینی معروف به « صاحب ضوابط » ( ۱۲۱۴-۱۲۶۴ ه. ق) از علما و فقها و مؤلف کتاب « ضوابط الاصول » که محل قبر وی ، با لوح سنگی بر دیوار صحن ، در محدوده میان باب الشهدا و باب الکرمه ، مشخص گردیده است .

-  علی شاه میرزا ملقب به « ظل السلطان » ( متوفای ۱۲۶۴ ه .ق )، فرزند فتحعلی شاه قاجار که پس از مرگ پدرش و پیش از محمد شاه ، خود را پادشاه  اعلام نمود و سه ماه حکومت کرد . قبرش در مقبره برادرش رکن الدوله ، در صحن کوچک آستان حسینی قرار داشت که در جریان تخریب این صحن از بین رفت .

-حاج میرزا آغاسی ( متوفای ۱۲۶۵ ه . ق ) صدر اعظم محمد شاه قاجار و سپس ناصرالین شاه پیش از صدر اعظمی امیرکبیر.

-  میرزا تقی خان امیرکبیر( ۱۲۲۳-۱۲۶۸ه . ق)، صدر اعظم مقتول ناصرالدین شاه . قبر وی در مقبره ای در رواق شرقی حرم امام حسین علیه السلام دفن شده است .

- میرزا حبیب الله شیرازی متخلص به « قاآنی » ( ۱۲۲-۱۲۷۰ه .ق) شاعر بزرگ دوره قاجار .

- علی نقی میرزا ملقب به رکن الدوله ( ۱۲۰۷-۱۲۷۲ه . ق) فرزند فتحعلی شاه قاجار ، مقبره وی در صحن کوچک آستان حسینی قرار داشت که در جریان تخریب صحن از بین رفت .

-  میرزا حسن خان برادر امیرکبیر ( متوفای ۱۲۷۵ ه . ق) ، از رجال دوره قاجار .

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   darolfonoon-amirkabir@

 

نظر شما