نشست فصلی دانش آموختگان و اساتید مدرسۀدارالفنون

به گزارش وبسایت مدرسه دارالفنون ، در نیم روز پنجشنبه ششم خرداد سال نود وپنج ،خورشیدی،صحن وسرای دارالفنون اولین مدرسه نوین ایران پذیرای دانش آموختگانی بود که طی قبل از دهه سی خورشیدی وبعد از آن در این سرای عشق درس خواندند وهریک در مشاغل ومناصب دولتی وبخش خصوصی خادم ملت بزرگ ایران شدند،،آنروز دانش آموخته سال ،یکهزار وسیصد وبیست و هشت خورشیدی درکنار دانش آموخته سال یکهزار و سیصد و چهل و شش دارالفنون این مهد علم و ادب و هنر وطب و آموزش نظامی،آنسان که منظور امیرکبیر بود محو مرمت و بازسازی محلی شده بودند که زمانی جوانی خود را در آن نهاد سپری کرده بودند جمع چهل نفره ای از سالهای دیر ودور،در حیاط مصفای دارالفنون گرد حوض بزرگ ،حلفه زدند ویاد روزهای طلایی را گرامی داشتند در تالار های رهنما وامیر کبیر که روزگاری محل برپایی امتحان بود در کنار پرچم مقدس ایران وتندیس امیر کبیر که هرگز حاصل تفکرات عالمانه خود را که همانا ایجاد دارالفنون بود ندید،خویش اندازی کردند،در و دیوارهای دارالفنون را لمس کردند،بیاد معلمان خود امثال،،شریفیان،عبداللهی،سرور،شهبازی،صفا،مهدوی،رزم آیین،لسانی،کمره ای،دکتر وفایی،کوشا،صهبا،باتمانقلیچ،مشرف آزاد،مسعود نیا،ابن احمد متصدی کتابخانه که از دو پا معلول بود،اما مثل قرقی بالا و پایین میرفت،یاد تراب نگهبان در اصلی دارالفنون با آن سیبیل در هم تنیده خلاصه از اینکه شصت یا پنجاه سال گذران عمر توسط خیلیها در این جایگاه عشق چگونه سپری شدوماحصل آن ،وزیر ،وکیل،قاضی،روزنامه نگار،موسیقیدان،نظامی،تاجر،معلم،سفیر،نخست وزیر،حتی کاسب بودند که به جامعه ایران عزیز پیوستند وخادم ملت شدند

بر اساس این گزارش در این نشست  برای اولین بارتعدادی از دانش آموختگان دهۀ ۳۰ مدرسۀ دارالفنون از جمله : آقای کیهان مرادی فارغ التحصیل ۱۳۳۰ ، آقای غلامرضا کیامهر ۱۳۳۹ ، آقای ابوالفضل معنوی مقیم کانادا و فارغ التحصیل ۱۳۳۴ و حدود پنجاه نفر از فارغ التحصیلان سالهای ۳۰ و ۴۰ حضور داشتند.

در این جلسه  ابتدا فیلم مستند گونۀ  تاریخچه دارالفنون و پس از آن فیلمهایی در ارتباط با مراحل بازسازی و مرمت قسمتهای مختلف دارالفنون از جمله تالار نمایش امیرکبیر و سالن جنبی آن که دانش آموختگان آن را سالن رهنما می شناختند برای حاضرین پخش شد و پس از آن آقای ابوطالب حافظی دبیر شورای سیاستگذاری و رئیس دارالفنون ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمد به حاضرین ، طی سخنان مبسوطی در مورد اقدامات انجام پذیرفته مثل مرمت و بازسازی سالن های امیرکبیر که به مرحلۀ بهره برداری رسیده است و برنامه های در دست اقدام از جمله تهیۀ طرح جامع مرمت و بازسازی ساختمان اصلی که عملیات عمرانی آن طی یکی دوهفته آینده آغاز خواهد شد برای حاضرین در نشست سخنرانی کردند

حافظی گفت : از آنجایی که نمایش و ارائۀ اسناد و مدارک آموزش و پرورش  بصورت علمی می تواند از یک طرف سبب نمایاندن تجریه و سیرتحول در نظام آموزشی و پرورشی کشور باشد و از طرفی هم  چالشها و تنگناها را در جریان تعلیم و تربیت  به ما نشان خواهد داد و یا عوامل اثر گذار بر این جریان را معرفی می کند ، لذا بعد از مرمت و بازسازی ساختمان اصلی قصد داریم بمنظور استفاده از تجارب گذشتگان در زمینۀ تعلیم و تربیت و نظام آموزشی کشور مرکز اسناد آموزش و پرورش را در دارالفنون ایجاد کنیم و در این راستا مساعدت و کمک شما دانش آموختگان عزیز را با جان و دل می طلبیم .

در ادامه  دانش آموختگان به معرفی خود و تاریخ تحصیل و فارغ التحصیلی و چگونگی استفاده از ظرفیتهای یکدیگر برای کمک به مسئولین فعلی دارالفنون همچنین ذکر خاطرات و بیاناتی در ارتباط با این نشست پرداختند. آقای غلامرضا کیامهر گفت : در این روزگار وانفسا به همت عزیزان مدرسۀ دارالفنون ما دور هم جمع شده ایم و در واقع عشق ما را دور هم جمع کرده است نه آئین نامه و قانون و نه چیز دیگر ، من در پاسخ به ندای قلب بعد از ۵۰  ، ۶۰ سال دوباره پا به این خانۀ معنوی خود گذاشته ام و من که فارغ التحصیل سال ۱۳۳۹ هستم هرگز باورم نمی شد دوباره بتوانم این مکان مقدس را از نزدیک ببینم و پا به درون آن بگذارم و در واقع این یک زیارت است برای من .

ما را در اینستا گرام دنبال کنید :  darolfonoon-amirkabir@

نظر شما