نشست مشترک مسئولین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان نوسازی و تجهیزمدارس وزارت آموزش وپرورش ، و میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در مدرسۀ دارالفنون

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون ، به منظور ارائه و تشریح طرح جامع و تصمیم گیریهای لازم در خصوص چگونگی مرمت و بازسازی فاز اصلی مدرسۀ دارالفنون نشست مشترکی با حضور مسئولین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان نوسازی و تجهیزمدارس وزارت آموزش وپرورش ، و میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در روز یک شنبه ۹۵/۴/۲۰ در سالن امیرکبیرمدرسۀ دارالفنون صورت پذیرفت . در این نشست که آقایان : دکتر محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ، آقای طلائی معاون سازمان پژوهش ، آقای خسروآبادی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران ،اقای ، سرکار خانم سیروس نیا معاون سازمان میراث فرهنگی استان تهران ، دکتر انیسی تهیه کننده طرح جامع مرمت و بازسازی مدرسۀ دارالفنون، آقای ورناصری مدیرکل نوسازی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، آقای موسی زاده معاون فنی نوسازی ، آقای حافظی دبیرشورای سیاستگذاری مدرسۀ دارالفنون حضور داشتند در خصوص موارد ذیل بحث و گفتگو بعمل آمد و تصمیماتی اتخاذ گردید :

۱- ارائه و تشریح طرح جامع مرمت و بازسازی مدرسۀ دارالفنون .

۲- تصمیم گیری در خصوص اجرائی کردن طرح جامع مرمت و بازسازی مدرسۀ دارالفنون تهیه شده توسط داره کل میراث فرهنگی استان تهران .

در این خصوص مقرر گردید هیأت اجرائی با ترکیب نمایندگان :

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، میراث فرهنگی استان تهران ، طراح طرح جامع مرمت و بازسازی مدرسۀ دارالفنون در کمترین زمان ممکن ضمن تشکیل جلسات مستمر در خصوص چگونگی اجرای طرح مرمت و بازسازی تصمیم گیری نمایند تا ضمن حفظ اصالت بنا با توجه به قدمت ساختمان ، استحکام لازم را نیز  داشته باشد.

هم چنین مصوب گردید حد اکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ عملیات مرمت و بازسازی مدرسۀ دارالفنون به اتمام برسد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :  darolfonoon-amirkabir@

 

نظر شما