بازدید از مدرسۀ تاریخی دارالفنون در روز سالگرد انقلاب مشروطه

به گزارش وب سایت مدرسۀ تاریخی فرهنگی دارالفنون ، جمعی از اساتید ، علاقمندان و متخصصین تاریخ معاصر به اتفاق تعدادی از شهروندان تهرانی و به همت شهرام شهریار مدیر گروه گردشگری و سایت سفرنویس که مدیریت گروه را بعهده داشت در روز جمعه ۹۵/۵/۱۵  سالگرد انقلاب مشروطه از مدرسۀ دارالفنون بعنوان یکی از مهمترین نهادهایی که در شکل گیری انقلاب مشروطه تأثیرگذار بود دیدن کردند.

شهریار در جمع بازدید کنندگان از مدرسۀ دارالفنون بعنوان نخستین و مهمترین بنای آموزشی نوین در کشورنام برد که اولین زمزمه های آزادی خواهی و آزاداندیشی و برقراری عدالت و دموکراسی در کشور توسط دانشجویان این مدرسه سر داده شد و اولین رئیس مجلس مشروطه نیز از بین دانش آموختگان همین مدرسه انتخاب شد. وی ادامه داد: در تمام کتابها، اسناد و اوراق مربوط به تاریخ معاصر ایران غوغای شورانگیزی که سالها پیش، در ایران انقلاب مشروطیت خوانده شد، هر چند نتوانست بنای متزلزل و درخت پوسیده استبداد را از بیخ و بن برکند، اما زمینه آشنایی مردم ایران را با جلوه هایی از آزادی و شکلهای جدید حکومت و مملکت داری فراهم کرد.
مبارزه توده مردم و طبقات مختلف جامعه با مدافعان نظام استبداد ی، شرایط جدیدی را در کشور پدید آورد. مردمی که طی سالیان دراز، از نظام حکومتی خویش و فرمانروایشان چیزی جز اختناق، تعدی و بی قانونی ندیده بودند، فرصت یافتند تا اعتراض و نارضایتی خود را از وضع موجود در قالب انقلابی اجتماعی ابراز کنند.

زمانی که مشروطه‌خواهی با مرگ ناصرالدین‌شاه قوت می‌گیرد و صدای آزادی‌خواهی رساتر می‌شود، طعن و لعن «میرزا تقی‌خان امیر کبیر» بوسیلۀ افرادی انگشت‌شمار که نه‌تنها با فرهنگ نوین علناً مخالفت می‌ورزیدند بلکه با نهادهای دموکراتیک نظیر عدالتخانه، مجلس شورا و امثال این‌ها مخالف بوده‌اند و از شنیدن چنین نام‌هایی ابرو در هم می‌کشیدند شدت می‌گیرد؛ زیرا به عقیده‌ی آنان او بود که بذر این فتنه را در کشور پاشید. ولی این مخالفت‌ها در قبال خواست توده‌ی مردم راه به جایی نبرد و از سوی دیگر، تعاملاتی که به لحاظ فرهنگی و سیاسی از قرن نوزدهم در میان کشورهای جهان آغاز شده بود جوامع مختلف را تبدیل به ظرف‌های به هم مرتبط کرد که بر یکدیگر تأثیر می‌گذاشتند.

بر اساس این گزارش گروه بازدید کنندگان در این روز از مکان های مختلف تآثیر گذار در انقلاب مشروطه ازجمله مدرسۀ دارالفنون بازدید کردند و در پایان این دیدار به تماشای عکسها و اسلاید هایی در مورد انقلاب مشروطه پرداختند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید :darolfonoon-amirkabir@

نظر شما