نشست علمی تخصصی «ارتقاء کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهر تهران»در مدرسه دارالفنون

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون ، مرکزمطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نشست علمی تخصصی « ارتقاء کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهر تهران » را با حضور ملکی شهردار منطقه ۱۲ تهران و جمعی از اساتید و کارشناسان مرمت و بازسازی و احیاء بافت تاریخی و اهالی منطقه ۱۲ تهران ، روز دوشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷  در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

سخنرانان:
دکتر محسن حبیبی
مهندس عابد ملکی

اعضای پنل:
مهندس سید محمد بهشتی
دکتر علی غفاری
دکتر علی محمد سعادتی
دکتر اسکندر مختاری

دبیر علمی نشست:
دکتر هانیه هودسنی

 darolfonoon_amirkabir@

telegram.me/darolfonoon_amirkabir

نظر شما