بازدید خواهر شهید فهمیده از خانه شهیدان فهمیده ائی مدرسه دارالفنون .

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون ، پیش از ظهر امروز خواهر شهید محمد حسین فهمیده  نوجوان سیزده ساله از استان البرز که در جنگ تحمیلی نارنجک به کمرخود بسته  زیر تانک دشمن خوابید و آن را منهدم کرد و از سوی  امام خمینی ( ره) لقب رهبر کوچک گرفت ، از مدرسه دارالفنون و خانه شهیدان فهمیده ائی این مدرسه بازدید کرد .

 خانم فرشته فهمیده در خلال این بازدید در جلسه ایی که به منظور بررسی ویژ گیهای شخصیتی و روحی شهید محمد حسین فهمیده جهت انعکاس در کتابی که به همین منظور توسط آقای ابوطالب حافظی مدیرمدرسه تاریخی دارالفنون در حال تألیف است شرکت کرده و اطلاعات دقیقی از ویژگیهای شخصیتی و روحی شهید محمد حسین فهمیده همراه با جزئیات و اسناد و تصاویر دقیقی که تا بحال منتشر نشده است ردر اختیار مدرسۀ دارالفنون قرار دادند.

darolfonoon_amirkabir@

     darolfonoon_amirkabir@

نظر شما