اهدای کتاب به کتابخانه مدرسه دارالفنون

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون، در یکصد و شصت و پنجمین  سالگرد  تأسیس مدرسه دارالفنون، کتابخانه شخصی مرحوم عبدالرحیم جعفری مؤسس و بنیانگذار مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر به کتابخانه مدرسه تاریخی دارالفنون اهدا گردید.

این اقدام فرهنگی شایسته تقدیر توسط محمد رضا جعفری فرزند مرحوم عبدالرحیم جعفری بمنظور فراهم ساختن زمینه پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان و ترویج فرهنگ مطالعه در میان هموطنان، علاقمندان و مراجعین به کتابخانه مدرسه دارالفنون صورت گرفت.
کتابخانه اهدائی عبدالرحیم جعفری حاوی  بیش از هزار جلد کتب فاخر و ارزشمند با موضوعات مختلف می باشد.
آقای ابوطالب حافظی مدیر دارالفنون اظهار داشت: این اقدام قابل تقدیر برای استفاده بیشتر از گنجینه های شخصی توسط عموم مردم و محققان انجام شده است، حافظی افزود: عموم علاقمندان به کتاب و کتابخوانی که قصد دارند افراد بیشتری از کتاب های شخصی آنها استفاده کنند می توانند برای اهدای کتابخانه خود به کتابخانه امیرکبیر مدرسه تاریخی دارالفنون مراجعه نمایند.

darolfonoon_amirkabir@

telegram.me/darolfonoon_amirkabir@

 

                 

 

نظر شما