بازدید کادر آموزشی آموزشگاه آسیه شهرستان سرخه از مدرسه دارالفنون

بازدید جمعی از دبیران و مسئولین آموزشگاه آسیه شهرستان سرخه با هدف آشنائی با فضا ، تاریخچه و فعالیتهای گیجینه و مرکز اسناد  وزارت آموزش و پرورش مدرسه دارالفنون. یک شنبه  ۹۵/۱۱۲۴  

 

  • ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  •  تلگرام :         darolfonoon_amirkabir
  •    اینستاگرام  :       darolfonoon_amirkabir  

نظر شما