کتاب « دارالفنون میراث جاودانه امیرکبیر» به قلم ابوطالب حافظی روانه بازار نشر شد.

کتاب « دارالفنون میراث جاودانه امیرکبیر» به قلم ابوطالب حافظی روانه بازار نشر شد.

نویسنده در ۴ فصل اصلی با عناوین ۱- تأسیس ۲- تجدید بنا  ۳- کارکردهای مدرسه دارالفنون ۴- اقدامات انجام یافته تا کنون ۵- تاریخچه چگونگی شکل گیری ، ساختار آموزشی و بررسی ، سی و دو کارکرد مدرسه دارالفنون از ابتدای تأسیس تا زمان تعطیلی رسمی این مرکز آموزشی پرداخته است و در فصل پایانی این کتاب نیز به مهم ترین اقداماتی که پس از پیروزی انقلاب بویژه آنچه در سال های اخیر بر این میراث فرهنگی گذشته است پرداخته .

در مقدمه این کتاب آمده است :

میرزا تقی خان امیرکبیر با روشن بینی و حقیقت نگری دریافته بود که لازمه ایجاد تغییر و تحول در عرصه های مختلف ، توجه به نظام آموزشی و تربیتی کشور است بر این اساس تأسیس مدرسه دارالفنون را باید نقطه عطف اقدامات امیرکبیر دانست .

این مرکز آموزشی بسیار سریع تبدیل به هسته مرکزی اندیشه های نوسازی کشور و آغازگر تحولات نظام آموزشی در ایران شد انتشارات مدرسه کتاب حاضر را در ۱۷۶ صفحه به بهای ۱۵۰۰۰ تومان در دسترس علاقه مندان قرارد داده است.

 

نظر شما