بازدید دانشجویان مؤسسه بین المللی زبان خارجی سفیر از مدرسه تاریخی دارالفنون

  زبان آموزان مؤسسه بین المللی زبان خارجی سفیر ،دیروز یک شنبه ،

در توره یکروزه بازدید از مدرسه تاریخی دارالفنون .
جناب استاد کیوان معلم نیم قرن پیش زبان و ادبیات فارسی و آقایان  خانلرخانی و چیت ساز بعنوان نمایندگان استادان و دانش آموختگان دارالفنون میهمان سفیریها  بودند و از خاطرات دوران تدریس و تحصیل در بیش از ۵۰ سال پیش دارالفنون برای دانشجویان سفیر صحبت کردند.

 

 

 

 

       

      

     

  • ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
  •    تلگرام :          darolfonoon_amirkabir
  • اینستاگرام :          darolfonoon_amirkabir
کلیدواژه: 

نظر شما