نخستین نشست عمومی سازمان درسال ۹۷

به گزارش وب سایت دارالفنون نخستین نشست عمومی اعضای هیئت علمی وکارکنان سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی درسال ۹۷ دکتر حیدر تورانی در نخستین نشست عمومی اعضای هیات علمی و کارکنان سازمان که ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۹ فروردینماه ۹۷ در سالن اجتماعات برگزار می شود، ضمن مروری بر وضعیت اقدامات و فعالیت های انجام شده سال ۹۶، به تبیین سیاست ها و برنامه های سال ۹۷ با توجه به شعار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در حرم مطر رضوی (ع) مبنی بر«سال ۹۷ سال حمایت از تولید داخلی» خواهد پرداخت.

نظر شما