بازدیددانش آموزان مدرسه شهیدغلامعلی پیچک منطقه ۱۳

 به گزارش وب سایت دارالفنون صبح امروزتعداد ۵۰ نفراز دانش آموزان مدرسه شهیدپیچک منطقه ۱۳آموزش وپرورش تهران ازمجموعه تاریخی دارالفنون بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید دانش آموزان با حضور درسالن همایش ودیدن فیلم مستند وتوضیحات همکار دارالفنون با تاریخچه تاسیس وسیر مرمت آن آشنا شدند.وسپس درسالن نمایشگاه سیر تحول نظام آموزشی با شیوه تدریس دراین مدرسه نیزآشناشدند.ودرخاتمه درحیاط مدرسه باگرفتن عکس یادگاری به بازدید خودپایان دادند

نظر شما