نشست صمیمی وزیربانماینده گان معلمان استانها

به گزارش وب سایت دارالفنون شامگاه دیروزنشست صمیمی وزیر محترم آموزش وبرورش با نمایندگان معلمان استان ها درمدرسه دارالفنون برگزارشد،این مراسم که باحضورجمعی از مسئولین نظام آموزشی کشوربرگزارشده بود،جناب آقای  سید محمد بطحایی وزیر محترم آموزش وپرورش  با تبریک روز معلم اظهار کرد:جامعه بدون معلم بی روح است ، هفته معلم فرصت خوبی است تا جامعه را از سختی هایی که معلمان در مناطق محروم برای آموزش فرزندان  این مرز وبوم می کشند ومسیر توسعه آینده کشور را ترسبم می کنند، مطلع کنیم.

وی ادامه داد: معلمان در شرایط نامطلوب تلاش می کنند چراغ تعلیم وتربیت را همواره روشن نگه دارند.

بطحایی خاطرنشان کرد: هیچ دولتی نمی تواند تغییرات اساسی را در آموزش وپرورش عملیاتی کند مگر اینکه همه فرهنگیان دانش آموزان وخانواده ها از آن حمایت کنند.

وی تغییر رویکرد برای اجرای تحول را ضروری دانست وافزود: مدرسه باید بزرگترین ومهم ترین بخش آموزش و پرورش باشد زیرا با اجرای سیاست مدرسه محوری می توان این فرصت را به مدرسه داد تا تمام مشکلات حتی مشکلات معیشتی معلمان را رفع کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بر اساس مستندات، ۵۷ سال قبل اولین اعتراضات نسبت به وضعیت معیشتی ومشکلات معلمان صورت گرفته است اگرچه وضعیت امروز آموزش و پرورش قابل مقایسه با آن زمان نیست اما همچنان با مشکلاتی در حوزه تعلیم وتربیت مواجه هستیم.

بطحایی گفت: اگر مسیر تحول در آموزش وپرورش همچنان کند باشد ۵۰ سال دیگر نیز معلمان از وجود مشکلات سخن خواهند گفت اما در دولت دوازدهم ما می خواهیم سرعت ومسیر تحولات را تغییر دهیم هرچند این تغییرات با مقاومت مواجه می شود چنانکه در ماه های اخیر شاهد بودیم.

نظر شما