جلسه پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوریهای آموزشی در دارالفنون

صبح روز دوشنبه ۹۷/۵/۱۵ جلسه‌ای از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوریهای آموزشی در دارالفنون برگزار گردید. در این جلسه که با صبحانه کاری در فضای باز همراه بود آقای دکتر عابد بدریان رئیس مدرسه دارالفنون به همراه کارشناسان آن مجموعه توضیحاتی را در رابطه با تاریخچه شکل‌گیری مدرسه دارالفنون و نقش بی‌بدیل آن در گسترش علم و فناوری و همچنین روند مرمت و بازسازی آن ارایه نمودند. سپس آقای دکتر محمد حسنی سرپرست پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوریهای آموزشی توضیحاتی را در زمینه روند تغییرات نظام آموزشی کشور و مشکلات پیش آمده در اشاعه و ترویج علوم و فناوریهای نو، تقابل بین مدرنیته و سنت و همچنین مقاومت‌های انجام گرفته از طرف جامعه سنتی آن زمان ارایه کردند و به اهمیت زیاد فعالیت‌های انجام گرفته توسط امیرکبیر اشاره نمودند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به اظهار نظر پرداخته و مدرسه دارالفنون را منشاء خدمات فراوانی از جمله آماده سازی دانش‌آموزان نخبه برای ورود به دانشسرای دارالمعلمین و دانشگاه تهران و سپس کسب کرسی‌های استادی در آنجا توسط همین دانش‌آموختگان دانستند. در ادامه جلسه مهمانان حاضر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مدرسه دارالفنو، سؤالاتی را درباره فعالیت‌های فعلی و آتی دارالفنون، ارایه پیشنهادهایی برای تعریف کاربری‌های جدید و شکل‌گیری مرکز آموزش تخصصی معلمان ارایه نمودند.

کلیدواژه: 

نظر شما