شهید امیرکبیر، نقطه اشتراک دارالفنون و شهر تاریخی کاشان

به گزارش سایت دارالفنون مدرسه تاریخی دارالفنون با اداره گردشگری و میراث فرهنگی و مجموعه باغ فین کاشان زمینه گردشگری همکاری مشترک خواهند داشت.

بر اساس این گزارش در سفر روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸ رییس و معاون مدرسه تاریخی دارالفنون به شهر تاریخی – گردشگری کاشان، مقدمات همکاری مشترک در عرصه گردشگری فراهم گردید.

مهران سرمدیان، رییس اداره گردشگری و میراث فرهنگی کاشان در جلسه ای که به میزبانی  مجموعه تاریخی – گردشگری باغ فین کاشان برگزار شد، ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور رییس و معاون مدرسه تاریخی دارالفنون در این شهر، برای همکاری حداکثری اعلام آمادگی کرد.

مسعود بهرامی رییس مدرسه تاریخی دارالفنون نیز با تشکر از میهمان نوازی مسئولین گردشگری و مجموعه باغ فین  کاشان، گره خوردن این دو مکان تاریخی با شخصیت و نام شهید امیرکبیر را فصل مشترک این دو ظرفیت تاریخی – گردشگری دانست و خواستار فراهم شدن زمینه همکاری این دو مجموعه در عرصه گردشگری شد.

معرفی متقابل این دو بنای تاریخی به گردشگران، همکاری مشترک برای گرامی­داشت روز ملی توسعه به نام شهید امیرکبیر مصادف با روز شهادت ایشان، معرفی ظرفیت­های مرمت و بازسازی، همکاری مشترک با انجمن خوشنویسان ایران و برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.

در پایان با دعوت رییس مدرسه تاریخی دارالفنون مقرر گردید ضمن بازدید مسئولین اداره گردشگری و میراث فرهنگی کاشان از بنای تاریخی دارالفنون، تفاهم نامه همکاری مشترک تنظیم و به امضا برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما