برگزاری نشست مشورتی بررسی اساسنامه پیشنهادی مدرسه تاریخی دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون، روز شنبه ۹ شهریور ۹۸ و با حضور مشاوران رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و جمعی از صاحب نظران اساسنامه پیشنهادی مدرسه تاریخی دارالفنون بررسی شد.

در این نشست کلیات پیش نویس تهیه شده بویژه نحوه مدیریت، جایگاه اداری و حقوقی، کارکردها و اولویت های بهره برداری از این ظرفیت تاریخی در عرصه های مختلف میراثی، تاریخی، فرهنگی، تربیتی، آموزشی، گردشگری و... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان مقرر گردید با بررسی نحوه اداره اماکن مشابه، اخذ نظر کارشناسان حقوقی و تایید ریاست محترم سازمان در خصوص رویکرد تدوین اساسنامه تصمیم گیری شود.
لزوم مقاوم سازی بنا بویژه در یال شمالی و غربی در اسرع وقت، بررسی و اعلام نظر حضار در خصوص بندهای اساسنامه از دیگر مصوبات این نشست بود.

نظر شما