همکاری با انجمن مفاخر معماری ایران

به گزارش سایت دارالفنون انجمن مفاخر معماری ایران برای همکاری با مدرسه تاریخی دارالفنون اعلام آمادگی کرد.

 

انجمن مفاخر معماری ایران به همت جمعی از پیشکسوتان و دست‏اندرکاران عرصه های گوناگون معماری و با اهداف فرهنگی و حمایتی از معماری ارزشمند ایران عزیز فعالیت می نماید.

در حاشیه بازدیدی که بهروز مرباغی، از اعضای این انجمن از مدرسه تاریخی دارالفنون داشت، مقرر گردید با برگزاری نشست های مشترک بین مسئولین ارشد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و هیات امنای نهادها و انجمن های مرتبط، زمینه اعتلای روز افزون میراث گران بهای دارالفنون با کمک این انجمن و دیگر نهاد های مردمی مرتبط و علاقمند به حفظ، مرمت، شکوفایی گنجینه های ارزشمند ایران عزیز فراهم گردد.

نظر شما