اتاق موزه علامه جلال الدین همایی

به گزارش سایت دارالفنون با همراهی فرزندان مرحوم استاد جلال الدین همایی ادیب، شاعر و نویسنده ایران عزیز  زمینه اهدای گنجینه شخصی ایشان به مدرسه تاریخی دارالفنون فراهم گردید.

 

بر اساس این گزارش مینو دخت بانو، ماه دخت بانو و مهر دوخت بانو دختران استاد فرزانه جلال ادین همایی تمایل دارند این گنجینه گران بها شامل: بخشی از کتب، نوشته ها، وسایل شخصی و ... را با مدرسهه تاریخی دارالفنون اهدا نمایند.
ایشان دلیل انتخاب دارالفنون را علاقه استاد و خاطرات شیرین بسیاری دانستند که مرحوم پدران از دوران تدریس در این مدرسه تاریخی عنوان کرده اند.
فهرست برداری از گنجینه، تمهید مقدمات حفاظت، در دسترس بودن برای دانش آموزان از مقدمات تحقق این امر خواهد بود.

نظر شما