با مشارکت حوزه های علمیه تهران

به گزارش سایت دارالفنون حوزه های علمیه تهران در برگزاری برنامه های فرهنگی ، تربیتی و هویتی مدرسه تاریخی دارالفنون همکاری خواهند داشت.

بر اساس این گزارش و با دستور معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی برای برگزاری بازدید های دانش آموزشی از مدرسه تاریخی دارالفنون آغاز گردیده است و با رایزنی های انجام شده حوزه های علمیه در اجرای برنامه های متنوع تربیتی با مدرسه تاریخی دارالفنون همکاری خواهند داشت.
بازدید های دانش آموزی از نیمه مهر ماه آغار و مدیران و مربیان مدارس می توانند از هم اکنون زمان بازدید را با شماره تلفن ۳۳۱۱۳۷۸۲ هماهنگ کنند.

نظر شما