پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

سازه ی مدرسه تاریخی دارالفنون برای پذیرش دانش آموز استحکام دارد.

به گزارش سایت دارالفنون، استقامت و استحکام بنای مدرسه تاریخی دارالفنون به منظور پذیرش مجدد دانش آموز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ذوعلم، معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر بحرالعلومی، معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر انیسی، رئیس پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی و تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از ارائه ی طرح احیای مدرسه تاریخی دارالفنون برای پذیرش دانش آموز، اولین قدم در مسیر تحقق این هدف، اطمینان از استحکام بنای مدرسه تاریخی دارالفنون بود که اصل مستحکم بودن سازه از سوی نمایندگان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تأیید شد.
بر اساس تایید دکتر بحرالعلومی، معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر انیسی، رئیس پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی و تاریخی سازه دارالفنون از منظر ژئوتکنیک، سازه و دیگر شاخصه‌های فنی آمادگی لازم برای پذیرش دانش آموز را دارد. البته در برخی از بخش‌ها از جمله تقاطع یال غربی و شمالی نیاز به توانمندسازی و اقدامات مقاوم سازی فنی دارد که در خلال مرمت باید انجام شود. باید توجه داشت که هرگونه مقاوم سازی غیر تخصصی در ساختمان از جمله تزریق مرسوم بتون و آهن به مقاومت‌ بنا آسیب می‌زند و مرمت و توانمندسازی بنا باید با روش های فنی و تخصصی متناسب با شاخص های معماری میراثی بنا صورت پذیرد.
لازم به ذکر است در ابتدای نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ذوعلم با تببین راهبرد سازمان برای راه اندازی مجدد بخش آموزشی مدرسه تاریخی دارالفنون، اهمیت این راهبرد را تشریح و جزئیات مورد نظر دادند.
پیش از این دیگر اساتید متخصص و شاخص معماری ابنیه تاریخی از جمله دکتر گتمیری،رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران و دکتر بهنیا،ریاست کمِیته بناهای تارِیخی انجمن ژئوتکنیک ایران و دکتر تهرانی،از اساتید برجسته و نام آشنای مرمت کشور و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز بر استحکام سازه مدرسه تاریخی دارالفنون صحه گذاشته اند که توضیحات ایشان از طریق لینک زیر در دسترس است:

http://darolfonoon.oerp.ir/news/833

نظر شما