بازدید امیر تیمسار فولادی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

 

 

مدرسه تاریخی دارالفنون به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، میزبان امیر تیمسار فولادی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بود. در این بازدید، امیرفولادی با همراهان ضمن شناخت ریشه-های شکل¬گیری مدرسه تاریخی دارالفنون که از ابداعات ارزنده جناب امیرکبیر در عصر قاجار بوده است، با سیر تحول معماری مدرسه، به مثابه یکی از بناهای واجد ارزش در دوران معاصر آشنا شدند. پس از بازدید و معرفی فضای معماری این مدرسه، گزارشی توسط مدیریت مدرسه از کارهای مرمتی تخصصی که در حال انجام است ارائه گردید.

کلیدواژه: 

نظر شما