جناب آقای انارکی محمدی، شهردار محترم منطقه ۱۲، در سلسله بازدید های خود به موزه دارالفنون رسید

 

ارزش بافت تاریخی مدرسه دارالفنون در کنار هویت اجتماعی، علمی و فرهنگی اش، اثرات بیشتری را در پی داشته است و بزودی این مجموعه به روی آحاد علاقمندان و شهروندان باز خواهد شد.
شایان ذکر است که هم اکنون این مجموعه به دلیل عملیات مرمت و بازسازی، به صورت محدود میزبان بازدیدکنندگان می باشد

کلیدواژه: 

نظر شما