نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۸% ( ۳۸ رای)
خوب
۲۱% ( ۲۱ رای)
ضعیف
۴۰% ( ۴۰ رای)