نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۸% ( ۵۴ رای)
خوب
۲۴% ( ۳۴ رای)
ضعیف
۳۸% ( ۵۴ رای)