نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۷% ( ۴۰ رای)
خوب
۲۳% ( ۲۵ رای)
ضعیف
۴۰% ( ۴۴ رای)