نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۷% ( ۴۳ رای)
خوب
۲۳% ( ۲۶ رای)
ضعیف
۴۰% ( ۴۶ رای)