نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۹% ( ۶۷ رای)
خوب
۲۳% ( ۳۹ رای)
ضعیف
۳۸% ( ۶۶ رای)