نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۸% ( ۳۹ رای)
خوب
۲۳% ( ۲۳ رای)
ضعیف
۳۹% ( ۴۰ رای)