نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۷% ( ۴۱ رای)
خوب
۲۳% ( ۲۵ رای)
ضعیف
۴۱% ( ۴۵ رای)