نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی ۳۶%
۳۶% ( ۳۹ رای)
خوب ۲۳%
۲۳% ( ۲۵ رای)
ضعیف ۴۰%
۴۰% ( ۴۳ رای)