نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۹% ( ۵۲ رای)
خوب
۲۴% ( ۳۲ رای)
ضعیف
۳۷% ( ۴۹ رای)