نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۸% ( ۶۰ رای)
خوب
۲۲% ( ۳۵ رای)
ضعیف
۴۱% ( ۶۵ رای)