نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۴۰% ( ۳۶ رای)
خوب
۱۹% ( ۱۷ رای)
ضعیف
۴۱% ( ۳۷ رای)