نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۴۰% ( ۳۸ رای)
خوب
۱۹% ( ۱۸ رای)
ضعیف
۴۱% ( ۳۹ رای)