نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۷% ( ۴۴ رای)
خوب
۲۴% ( ۲۸ رای)
ضعیف
۳۹% ( ۴۷ رای)