نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۹% ( ۵۳ رای)
خوب
۲۴% ( ۳۳ رای)
ضعیف
۳۶% ( ۴۹ رای)