نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی ۳۷%
۳۷% ( ۳۹ رای)
خوب ۲۳%
۲۳% ( ۲۴ رای)
ضعیف ۴۰%
۴۰% ( ۴۲ رای)