نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۹% ( ۳۹ رای)
خوب
۲۲% ( ۲۲ رای)
ضعیف
۴۰% ( ۴۰ رای)