نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۸% ( ۵۵ رای)
خوب
۲۳% ( ۳۴ رای)
ضعیف
۳۹% ( ۵۶ رای)