نظر شما درباره بنای بازسازی شده دارالفنون چیست؟

Primary tabs

عالی
۳۸% ( ۴۷ رای)
خوب
۲۴% ( ۳۰ رای)
ضعیف
۳۸% ( ۴۸ رای)