مرمت

طرح جامع مرمت مدرسۀ دارالفنون آماده شد

طرح جامع مرمت و بازسازی مدرسۀ دارالفنون تهیه و تحویل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان گردید، پس از تأئید در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی استان تهران ، جهت اجرا به سازمان نوسازی مدارس کشور ابلاغ می گردد.

رئیس مدرسه دارالفنون خبر داد : تعیین تکلیف وضعیت مرمت مدرسه دارالفنون در این هفته

رئیس مدرسه دارالفنون با اشاره به وضعیت نقشه جامع دارالفنون گفت: این نقشه تقریباً آماده شده و قرار است چهارشنبه این هفته یک کارگروه مشترک با حضور کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس برگزار شود.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه ریزی : آمادگی کامل جهت اجرای برنامه های تحولی در مدرسه دارالفنون

دکتر گرائی نژاد ، مدیر کل دفتر آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیات همراه  روز سه شنبه مورخه ۹۳/۱۱/۱۴ از مجموعه مدرسه تاریخی دارالفنون و نمایشگاه سیر تاریخی آموزش و پرورش نوین در ایران که در محل دارالفنون برگزارشده بود، بازدید کردند .

در پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری دارالفنون تصویب شد : ارائه طرح جامع و نهایی مرمت مدرسه دارالفنون از سوی سازمان میراث فرهنگی تا دو هفته آینده

پنجمین شورای سیاستگذاری مدرسه تاریخی دارالفنون روز شنبه بیست دی ماه در محل مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار گردید.در این جلسه مقرر گردید تا سازمان میراث فرهنگی کشور حداکثر تا دو هفته آینده نتایج بررسی طرح های مرمت را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید.

Subscribe to RSS - مرمت