قدردانی نماینده میراث فرهنگی از روند مرمت

به گزارش سایت دارالفنون، مهندس معمارزاده نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از روند مرمت و بازسازی بنای تاریخی دارالفنون بازدید و از زحمات انجام شده قدردانی کرد.

 

بر اساس این گزارش مهندس مهدی معمار زاده که ناظر مقیم اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در مدرسه تاریخی دارالفنون می باشد، از روند بازسازی ابراز رضایت کرد و کیفیت و سرعت عملیات را مناسب ارزیابی کرد.
همچنین ایشان خواستار ادامه دار بودن بازسازی تا اتمام کامل فرآیند و بهره برداری کامل از این بنای ارزشمند تاریخی شد.

نظر شما