مصاحبه

مصاحبه با استاد محمود حکیمی : «مدرسه دارالفنون و نقش آن در آموزشهای نوین ایران»

با توجه به جایگاه و نقش تعیین کننده ایی که مدرسه دارالفنون در آموزشهای نوین ایران داشته است و به منظور آشنائی بیشتر با تاریخچه و پیشینۀ این بنای فاخر و ارزشمند ، وب سایت مدرسه دارالفنون مصاحبه ایی را با جناب آقای استاد محمود حکیمی ، مورخ ، پژوهشگر و نویسنده که تعدادی کتاب و مقالات متعدد در مورد مدرسه دارالفنون نوشته اند ، انجام داده است که ضمن تشکر از آقای رحیم روحبخش ( کارشناس اسناد دارالفنون ) که زحمت این مصاحبه را کشیده اند ، تقدیم علاقه مندان می گردد.

سخنان شنیدنی استاد عباس نمازیان معلم ورزش پیشکسوت دارالفنون

معلم پیشکسوت و قدیمی دارالفنون در مراسم تجلیل از سال‌ها خدمات وی در این مدرسه با اشاره به خدمات تاریخی دارالفنون یاد نام‌آوران دارالفنون را گرامی داشت.

Subscribe to RSS - مصاحبه