بازدید مدیرکل و کارکنان دفتر تالیف سازمان پژوهش از مدرسه دارالفنون

 دکتر محمود امانی طهرانی مدیرکل دفترتالیف کتب درسی ابتدائی ومتوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی به اتفاق جمعی از کارکنان دفترتالیف در روز سه شنبه ۹۴/۲/۸ از مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون بازدید کردند.

این بازدید از ساعت ۷.۳۰ صبح با صرف صبحانه کاری آغاز گردید سپس آقای حافظی دبیر شورای سیاستگذاری دارالفنون طی سخنانی در مورد تاریخچه این نهاد آموزشی و انگیزه ایجاد آن توسط امیرکبیرهمینطور سایر اطلاعات و رخدادهای علمی ، ادبی ، فرهنگی و هنری که دارالفنون و دارالفنونی ها در خلق آنها نقش داشته اند سخنانی ایراد فرمودند. در ادامه فیلم مستند ۱۵ دقیقه ائی دارالفنون برای حضار پخش شد و بعد از آن دکتر امانی مدیر کل دفتر تالیف در خصوص مدرسه دارالفنون و شخصیت امیرکبیرو کتب درسی معلمان اتریشی دارالفنون سخنانی بیان داشتند.

در خاتمه شرکت کنندگان در این بازدید ، از فضاهای مختلف همچنین نمایشگاه سیر تاریخی آموزش و پرورش از ۱۲۳۷ لغایت ۱۳۹۴ ش در مدرسه دارالفنون دیدن کردند.

نظر شما