بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دانش آموزان دبیرستان دخترانه راه رشد منطقه ۲ از دارالفنون

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون جمعی از دانشجویان و اساتید دانشکده معماری دانشگاه سراسری فردوسی مشهد و تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه راه رشد منطقه دو آموزش و پرورش تهران ، از مدرسه دارالفنون بازدید کردند.

بر پایه این گزارش بازدید کنندگان ابتدا با تاریخچه و اقدامات انجام شده در ارتباط با مرمت و بازسازی این مکان تاریخی فرهنگی قرار گرفتند سپس فیلم مستند دارالفنون را مشاهده کردند و درانتها به دیدن قسمتهای مختلف این مدرسه قدیمی پرداختند.

نظر شما