دانشجویان سوئدی در مدرسه دارالفنون

به گزارش تارنمای مدرسه دارالفنون ، تعدادی دانشجوی سوئدی که درمقطع دکتری  رشته معماری تحصیل می کردند در روز شنبه ۹۴/۳/۲۳ از مدرسه دارالفنون بازدید کردند. در این بازدید دانشجویان سوئدی از طریق راهنمای دارالفنون و لیدر گروه ، با تاریخچه و پیشینه این مدرسه قدیمی و فرهنگی آشنا شدند . این دانشجویان سئوالاتی در مورد دروسی که در آن زمان در دارالفنون تدریس می شد همچنین اساتید و معلمان خارجی این مدرسه و شاگردانی که در دارالفنون تحصیل می کردند از کارشناس و راهنمای این مدرسه تاریخی پرسیدند که توسط باصری کارشناس مجموعه پاسخهای لازم داده شد.

از نکات قابل توجه در این بازدید توجه دقیق و کارشناسانه این دانشجویان (با توجه به اینکه در رشته معماری تحصیل می کردند)به نحوه مرمت و نوع اقدامات مرمتی و بازسازی و اقدامات عمرانی دارالفنون بود به نحوی که با دقت و حساسیت به اجزای مختلف سازه ها از جمله خرپاها ی سالن امیرکبیر و مقرنش کاریها و ایوانها و دیواره و ... نگاه می کردند .

 

نظر شما