انتصاب مدیرداخلی

امروزمورخه ۹۶/۹/۷جاسه ای درمحل دفتردارالفنون که با حضورجناب آقای سید حسین طلایی زواره معاونت محترم منابع وپشتیبانی سازمان پژوهش وجناب آقای مظفری رئیس محترم حراست سازمان طی حکمی که ازطرف ریاست محترم سازمان جناب دکترمحمدیان به آقای حمیدرضار مضانی به عنوان مدیرداخلی منصوب شده اندابلاغ گردید.دراین جلسه ابتداء اقای طلایی ضمن تقدیراززحمات آقای حافظی مدیرمجموعه که طی حضورخود درمجموعه توانستند باحداقل امکانات باتلاش وپشتکارمثال زدنی این مکان باارزش تاریخی که برای ما یادآور ورود کشوربه دستیابی به دانش نوین است ازخطرویرانی نجات دهند.وازاین بابت ازجان مایه گذاشتند.وما ازنزدیک شاهد تلاش شبانه روزی ایشان بودیم وامیدواریم پس ازاین هم با سرعت گرفتن روند باز سازی ومرمت تاسال آینده شاهد اتمام عملیات بازسازی بوده وبه شرط حیاط وبقاء شاهد افتتاح این میراث ماندگار امیرکبیرباشیم.درادامه آقای طلایی برای جناب حمید رضارمضای آرزوی توفیق نمودند.متن حکم

نظرات

لطفا از آقاى حافظى قدردانى بفرماييد، چون واقعا زحمت كشيدند.

نظر شما