بازدیددانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان آیینه

به گزارش وب سایت مدرسه دارالفنون تعداد ۵۰ نفرازدانش آموزان مقطع اول متوسطه دبیرستان آئینه صبح امروزمورخه ۹۶/۱۱/۷ازمدرسه دارالفنون بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید ابتداءباحضور درسالن همایش به توضیحات یکی ازهمکاران درمورد تاریخچه این بنای تاریخی،مراحل بازسازی،واهداف کلی این مدرسه مطالبی  ارائه شده گوش داده .وپس ازآن  فیلم مستند دارالفنون نمایش داده شد.ودرادامه دانش آموزان به سالن های نمایشگاه سیر تحول نظام آموزی راهنمایی شده وازقسمتهای مختلف ساختمان بازدید کردند.ودرخاتمه درحیاط مدرسه باگرفتن عکس یادگاری مدرسه را ترک کردند..  

                                                                                  مارادرشبکه های اجتمایی دنبال کنید

                                                                                                                                   daneshAamokhtamirkbir @                                                                  

نظر شما