ظرفیت های بالقوه فرهنگی هنری دارالفنون

به گزارش سایت دارالفنون نمایندگان انجمن ها و جوامع فرهنگی و هنری کشور با موضوع مشارکت در برنامه ها و فعالیت های دارالفنون گردهم آمدند.

در این نشست که پیرو هماهنگی های قبلی با شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ تشکیل گردید، مقرر شد ابتدا اصول و چارچوب همکاری بین این مجموعه ها با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بطور خاص مدرسه تاریخی دارالفنون به تایید و تصویب طرفین برسد، سپس جزئیات و نحوه همکاری در قالب تفاهم نامه ای تنظیم و عملیاتی گردد.
لذا مقرر شد جناب آقایان مرباغی و شاهسواری به نمایندگی از جمع موارد مد نظر را تنظیم و در نشستی با معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طرح و جمع بندی نمایند.
همچنین حضار ضمن بازدید از مجموعه با ظرفیت های فرهنگی،هنری و تربیتی مدرسه آشنا شدند.
افراد حاضر در جلسه به قرار زیر بودند:

منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما

علیرضا قهاری رئیس هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران

منوچهر لطفی   رئیس انجمن مجموعه داران ایران

سعید ساداتنیا عضو هیئت دبیران جامعه مهندسان معمار

کارلین عیشو نژادیان عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران

ابوالفتح سپانلو رئیس انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز

فرهاد توحیدی دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر

رضا کیانیان هنرمند و بازیگر

امیر عباس عروجی دبیر انجمن دانش آموختگان ایرانی در ایتالیا

علیرضا شهابیان عضو هیئت رئیسه جامعه مهندسان مشاور

کوروش آصف وزیری شهرساز

بهروز مرباغی خانه اردیبهشت اودلاجان

مصطفی عرفانیان شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۲

نظر شما