اخبار

معرفی کتاب

آقای مجید عبدامین نویسنده ومورخ ضمن حضوردردارالفنون جلدچهارم کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه که به همت ایشان ومجموعه انتشارات ادبی تاریخی موقوفات دکترمحمود افشاریزدی چاپ شده است یک نسخه آن را تقدیم کتابخانه مدرسه دارالفنون نمود.دراین دیدارآقای حافظی مدیرمجموعه ضمن قدردانی اززحمات مشارالیه ازایشان درخواست نمودند باتشکیل جلسات مشترک ازتجارب ایشان بیشتر استفاده شود.

نائل شدن آقای حسن عرب باصری به افتخار بازنشستگی

رفتن از دارالفنون، مانند رفتن از خانه پدری است. مانند رفتن از مدرسه. مانند دور شدن از همکلاسی ها. از مشق و درس و تکلیف شب.

ما خانه پدری را ترک می کنیم ، ما مدرسه را ترک می کنیم، اما رهایش نمی کنیم. فراموشش نمی کنیم.

نشست دبیران استانی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی در مدرسه تاریخی دارالفنون

نخستین نشست هم اندیشی دبیران استانی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزارشد.

لوح تقدیر دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر از مدرسه دارالفنون

رضا میرکریمی دبیر سی و پنجمین دورۀ جشنواره بین المللی فیلم رشد از خدمات ارزنده مدیریت مدرسه دارالفنون در برگزاری مراسم اختتامیه طرح دارالفنون ، تقدیر نمود.

بازدید دانشجویان مؤسسه بین المللی زبان خارجی سفیر از مدرسه تاریخی دارالفنون

زبان آموزان و مسئولین و مربیان آموزشگاه سفیر گفتمان از مدرسه دارالفنون بازدید کردند.

گردهمائی دانش آموختگان مدرسه دارالفنون در ماه مبارک رمضان

گردهمائی استادان پیشکسوت همراه با ده ها تن از دانش آموختگان دهه های ۳۰ و ۴۰ مدرسه تاریخی دارالفنون جهت گرامیداشت یاد و خاطره یکی از معلمین قدیمی .

بازدید دانش آموزی از مدرسه تاریخی دارالفنون

توجه به کارگاهها و کلاسهای آموزشی درس تاریخ در اماکن میراثی و بناهای قدیمی و شیوه تدریس و نگرش دبیران تاریخ ضروری است .

Pages