اخبار

عزل ازمقام صدارت

عزل از مقام صدارت

حضور امیرکبیر در دربار ناصرالدین‌شاه همواره مورد مخالفت تعدادی از نزدیکان شاه از جمله مهد علیا مادر شاه، اعتمادالدوله و میرزا آقاخان نوری قرار داشت؛ چنان که تلاش‌های این عده سرانجام منجر به صدور حکم عزل امیرکبیر از مقام خود گردید. برخی از درباریان که او را مخالف منافع خود می‌دیدند، تهمت زدند که امیرکبیر داعیه سلطنت دارد.

در روز ۲۰ آبان ۱۲۳۰ (دو ماه قبل از روز قتل امیرکبیر) ناصرالدین شاه با ارسال این دستخط، او را از صدارت عزل کرد.

انتصاب مدیرداخلی

امروزمورخه ۹۶/۹/۷جاسه ای درمحل دفتردارالفنون که با حضورجناب آقای سید حسین طلایی زواره معاونت محترم منابع وپشتیبانی سازمان پژوهش وجناب آقای مظفری رئیس محترم حراست سازمان طی حکمی که ازطرف ریاست محترم سازمان جناب دکترمحمدیان به آقای حمیدرمضانی به عنوان مدیرداخلی منصوب شده اندابلاغ گردید.

شهیدضیایی دانش آموخته دارالفنون

شهید ضیایی دانش آموخته دهه ۴۰مدرسه دارالفنون بودتصویر متعلق به کلاس درس دارالفنون درسال۱۳۴۸میباشد دانش آموزی که بافلش قرمزوشماره۱به رنگ سفیدروی کتش مشخص است شهیدحمیدرضاضیائ است ودانش آموزی که باشماره دو به رنگ قرمز نشان داده شده جناب فلسفی

رحلت نبی اکرم (ص) ،شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)

در سال یازدهم هجرت رسول اکرم (ص) در آخرین سفرحج (در عرفه)، در مکه و در غدیرخم، در مدینه قبل از بیمارى و بعد از آن در جمع یاران و یا در ضمن ‏سخنرانى عمومى، با صراحت و بدون هیچ ابهام، از رحلت ‏خود خبر داد. چنان که قرآن رهروان رسول خدا (ص) را آگاه ساخته بود که ‏پیامبر هم در نیاز به خوراک و پوشاک و ازدواج و وقوع بیمارى و پیرى مانند دیگر افراد بشر است و همانند آنان خواهد مرد. پیامبر اکرم (ص) یک ماه قبل از رحلت فرمود: «فراق نزدیک شده و بازگشت ‏به سوى خداوند است. نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو چیز گران در میان شما مى ‌گذارم و مى‌‏روم: کتاب خدا و عترتم، و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد که این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثر برمن ‏وارد شوند. پس خوب بیندیشید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود».

بازدیددانش آموزان رشته معماری هنرستان کارودانش امام صادق(ع)

بازدیدتعداد۳۰نفراز دانش آموزان رشته معماری هنرستان کارودانش امام صادق(ع)منطقه ۱۴تهران ازمجموعه تاریخی مدرسه دارالفنون              

Pages